AI dětem

Zásady ochrany osobních údajů

Newsletter

Pokud se přihlásíte k odběru newsletteru projektu AI dětem, budeme vás příležitostně kontaktovat, abychom vás informovali o stavu projektu. Vaše kontaktní údaje budeme uchovávat po dobu maximálně deseti let a zacházet s Vašimi osobními údaji s respektem. Z našeho seznamu adresátů se můžete kdykoliv odhlásit kliknutím na odkaz pro odhlášení v patičce jakéhokoliv emailu, který od nás obdržíte. Přečtěte si prosím pozorně následující zásady ochrany osobních údajů a kontaktujte nás s jakýmikoliv dotazy nebo obavami ohledně našich postupů ochrany osobních údajů na adrese ahoj@aidetem.cz.

Když se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, shromažďujeme vaši e-mailovou adresu. Neshromažďujeme žádné další osobní údaje.

Vaši e-mailovou adresu používáme k tomu, abychom vás informovali o novinkách v projektu.

Údaje nesdílíme se třetími stranami.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Z našeho seznamu adresátů se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz pro odhlášení v zápatí jakéhokoliv emailu, který od nás obdržíte, nebo nás kontaktujte na adrese ahoj@aidetem.cz

Používáme šifrovanou technologii, abychom zabránili neoprávněnému přístupu, použití, zničení nebo zveřejnění shromážděných údajů.

Máte právo odvolat svůj souhlas jednoduše tím, že se odhlásíte z našeho seznamu adresátů kliknutím na odkaz pro odhlášení v patičce každého e-mailu, který od nás obdržíte. Můžete také odvolat svůj souhlas, opravit nebo změnit e-mailovou adresu, kterou ukládáme, kontaktováním nás na adrese ahoj@aidetem.cz.

Vždy nás můžete kontaktovat na adrese ahoj@aidetem.cz.

Formulář pro přihlášení se do vzdělávacího programu

Pokud svou vzdělávací instituci přihlásíte do pilotního vzdělávacího programu „AI do základních škol“ přes Google Forms, budeme vás kontaktovat na Vámi zadaný email či telefon, abychom vás informovali o dalším postupu. Vaše kontaktní údaje budeme uchovávat po dobu maximálně deseti let.

Shromažďujeme název vzdělávací instituce, telefon a email instituce, její adresu, jméno kontaktní osoby, telefon, email na kontaktní osobu.

Shromážděné údaje použijeme za účelem kontaktování vzdělávací instituce, abychom se domlouvali na dalším postupu ve vzdělávacím programu.

Údaje nesdílíme se třetími stranami.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu. 

Používáme šifrovanou technologii, abychom zabránili neoprávněnému přístupu, použití, zničení nebo zveřejnění shromážděných údajů.

V případě, že se rozhodnete, že se vaše vzdělávací instituce nebude nadále účastnit vzdělávacího programu „AI do základních škol“, odvoláváte tím také svůj souhlas s poskytováním údajů.

Vždy nás můžete kontaktovat na adrese ahoj@aidetem.cz.

Formulář pro předběžný zájem o knihu Strojové učení pro děti

Pokud vyjádříte svůj předběžný zájem o knihu Strojové učení pro děti pomocí Google Formuláře „Formulář pro předběžný zájem o knihu Strojové učení pro děti“, budeme Vás kontaktovat přes zadaný email pouze jednou a to s informací, že kniha je k dispozici ke koupi. Pokud ve formuláři zaškrtnete, že máte zájem o aktualitách inciativy AI dětem, dále se zásady ochrany osobních údajů řídí dle oddílu „Newsletter“. 

Pokud vyjádříte svůj předběžný zájem o knihu Strojové učení pro děti pomocí Google Formuláře „Formulář pro předběžný zájem o knihu Strojové učení pro děti“, shromáždíme Vaše jméno, příjmení a email. Budeme ho uchovávat pouze do doby, než bude kniha k dispozici ke koupi, abychom Vás o tom (pouze jednou) informovali (v případě, že zaškrtnete, že máte zájem o aktuality v inciativě AI dětem, dále se zásady ochrany osobních údajů řídí dle oddílu „Newsletter“). 

Vaši e-mailovou adresu, jméno a příjmení využijeme k tomu, abychom vás informovali, že je kniha k dispozici ke koupi.

Údaje nesdílíme se třetími stranami.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Z našeho seznamu adresátů se můžete kdykoli odhlásit. Chcete-li to provést, prosíme, napište nám email na ahoj@aidetem.cz.

Používáme šifrovanou technologii, abychom zabránili neoprávněnému přístupu, použití, zničení nebo zveřejnění shromážděných údajů.

Z našeho seznamu adresátů se můžete kdykoli odhlásit. Chcete-li to provést, prosíme, napište nám email na ahoj@aidetem.cz.

Vždy nás můžete kontaktovat na adrese ahoj@aidetem.cz.