Iniciativa AI dětem

Průzkum obecné vzdělanosti v oblasti AI

Obrázek v hlavičce byl vygenerován programem Midjourney. Prompt: White marble statues of people holding magnifying glasses and searching for something

V roce 2022 proběhla na finských ZŠ studie, která zkoumala představu žáků 4. a 5. tříd o umělé inteligenci. I my si v iniciativě AI dětem provádíme obdobný průzkum mezi dětmi, ale i mezi dospělými.

Co je cílem průzkumu

Cílem průzkumu je získat data o obecné úrovni vzdělanosti v oboru umělé inteligence mezi učiteli a dětmi na základních školách.

Zároveň je pro nás důležité zjištění, zda lidé považují za užitečné (pro jejich běžný život) mít znalosti v oboru umělé inteligence.

Průzkum je anonymní. Jeho vyhodnocení budeme publikovat po skončení pilotního vzdělávacího projektu, tedy během srpna 2023.

Máte-li dotaz, kdykoliv se na nás můžete obrátit e-mailem na adresu eva@aidetem.cz.

Dotazník průzkumu naleznete na adrese:
forms.gle/dNGrxHYFcHD3Juoz6

Nebo na příručku.

Máte dotaz nebo hledáte podporu? Zeptejte se komunity či správců v naší FB skupině.

Pilotní vzdělávací program Umělá inteligence do základních škol 2022/23 realizuje Pražský inovační institut
v rámci projektu iKAP II — Inovace ve vzdělávání. Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106.

AI dětem © 2022. Využíváme cookies pro měření návštěvnosti webu.
Všechny vznikající metodiky podléhají licence Creative Commons 4.0 Mezinárodní Licence

Licence Creative Commons