Iniciativa AI dětem

Čokoroboti a deepfakes

umělá inteligence očima mladých lidí

Autorkami komiksové eseje jsou Dr. Julia Schneider, Kristina Laube a Nele Konopka. Více naleznete na tomto webu. S laskavým svolením autorek jsme esej převzali a přeložili do češtiny.

Umělá inteligence (AI) se po desetiletí stává neodmyslitelnou součástí naší společnosti, a její význam v budoucnosti nepochybně naroste. Jak se na tento fenomén dívá generace, která bude nejvíce ovlivněna jeho rozvojem? Jakou formu AI by si mladí lidé ideálně představovali?

Komiks přináší pohledy mladých lidí ve věku od 11 do 19 let, zasahující od lehkých témat jako čokoroboti až po seriózní diskuse o deepfake technologiích.

Cílí nejen na mládež, ale také na dospělé a výzkumníky se zájmem o etické aspekty vývoje AI. Nabízí prostor pro debatu o etické umělé inteligenci a povzbuzuje ke zvědavosti a aktivní diskuzi. Pojďme se společně zamýšlet, jak vytvářet umělou inteligenci sloužící všem.

Texty: Dr. Julia Schneider a Kristina Laube
Ilustrace a ruční lettering: Nele Konopka
Obsahová a koncepční podpora a produkce: Dr. Caroline Schmidtová
Překlad do češtiny: Silvie Mitlenerová
Odborný garant: Mikuláš Zelinka
Editorka: Eva Nečasová
Jazyková korektorka: Marcela Wimmerová
Digitalizace fontů a grafická adaptace: Eva Nečasová