Iniciativa AI dětem

Educast AI dětem

Educast AI dětem je ucelený formát rozhovorů s experty o různých oblastech souvisejících s umělou inteligencí, kterými vás provede moderátorka Sara Polak. Všechny díly vznikly v návaznosti na příručku Obecný úvod do umělé inteligence.

Jak AI vidí děti

V roce 2022 proběhla na finských ZŠ studie, která zkoumala představu dětí o umělé inteligenci. Moderátorka Sara Polak v rozhovoru s Evou Nečasovou shrnou výsledky studie a jak ovlivnila tvorbu vzdělávacích materiálů, které AI dětem připravuje. Dostanou se i na to, proč Eva iniciativu založila a co je jejím cílem.

Historie umělé inteligence

Za méně než sto let se AI proměnila z okrajové disciplíny teoretické matematiky v něco, s čím se každodenně setkávají miliony lidí po celém světě. Podívejme se na nejdůležitější milníky vývoje umělé inteligence. Sara Polak si popovídá s Ondřejem Lukášem, doktorandem v Centru umělé inteligence FEL, ČVUT.

Co je to umělá inteligence

Žádná z definic termínu umělá inteligence vlastně není ustálená. Všechny se ale shodují v tom, že to je program, který simuluje lidské myšlení a akce. Moderátorka Sara Polak si o AI popovídá s Ondřejem Michalákem, dlouholetým expertem data managementu.

K čemu umělá inteligence slouží

S AI a jejími rozhodnutími se dnes potkáme v práci, na nákupech i ve volném čase. Jaké úkoly dnes AI plní? Je na ni spoleh? A nahradí stroje v blízké budoucnosti člověka? Sara Polak si tentokrát povídá s Bertíkem Ullrichem, doktorandem a výzkumníkem v oboru AI na ČVUT se specializací na NLP .

Umělá inteligence a data

Algoritmy strojového učení vyžadují velké soubory dat, ze kterých se učí řešit problémy a kterými testujeme jejich úspěšnost. Jaká data potřebují a proč? Odkud se berou? A jak poznáme dobrá data od špatných? Sara Polak si o datech a AI popovídá s Ondřejem Michalákem, dlouholetým expertem data managementu.

Strojové učení

Strojové učení je jeden z nejpoužívanějších přístupů v oblasti AI. Cílem jeho metod je odhalit vzory vyskytující se v datech. Sara Polak popovídá s Mikym Zelinkou z Katedry teoretické informatiky a matematické logiky na MFF UK.

Proč umělá inteligence diskriminuje

Strojové učení má potenciál nám pomáhat a usnadňovat naše životy, může ale mít i naprosto opačný účinek. Typickým — ač často nechtěným — problémem strojového učení je předpojatost. O této velké výzvě v oblasti strojového učení si Sara Polak popovídá s Lucií Borovičkovou, která se zabývá datovými vědami se zaměřením na AI ve zdravotnictví.

Etika umělé inteligence

Etika umělé inteligence je poměrně mladá vědní disciplína, její význam však neustále roste. Jedním z hlavních důvodů je právě to, že za nás stále více úkolů a rozhodnutí vykonávají stroje. O etických výzvách spojených s umělou inteligencí si popovídá Sara Polak s Davidem Černým, expertem na normativní etiku, metaetiku, analytickou filosofii práva a personální ontologii z Akademie věd.

Umělá inteligence a náboženství

Umělá inteligence dnes proniká prakticky do všech oblastí lidského života. Počet činností a rozhodnutí, které za člověka vykonávají stroje neustále roste. Není tedy divu, že téma umělé inteligence rezonuje i v kontextu světových náboženství. O tématu si Sara Polak popovídá s Františkem Štěchem, expertem na teologii umělé inteligence.

Umělá inteligence a právo

Oblast práva hledá nové cesty, jak se vypořádat s fenoménem umělé inteligence. Obsah generovaný pomocí systémů umělé inteligence prozatím existuje bez jasného vymezení vůči autorskoprávní ochraně. O těchto aspektech souvisejících s umělou inteligencí si Sara Polak popovídá s Janem Zibnerem, expertem na právo informačních a komunikačních technologií.