Iniciativa AI dětem

Online příručka o jedenácti kapitolách

Obecný úvod do umělé inteligence pro dospělé

Vážená paní, vážený pane,

vítejte v úvodu příručky Obecný úvod do AI pro dospělé. Příručka vznikla za účelem nabídnout začátečníkům základní vhled do oblasti umělé inteligence (Artificial Intelligence = AI). Její kapitoly zpracovali odborníci tak, aby nevyžadovaly vstupní znalosti.

Obsah digitální příručky

Většina z nás se denně potkává s aplikacemi umělé inteligence, ale jen zřídka chápeme technologie, které za tím stojí. Tato mezera v gramotnosti společně s jejich častým využíváním může vést ke společenské zranitelnosti.

V roce 2022 proběhla na finských základních školách studie, která zkoumala představu dětí o umělé inteligenci. Jejím cílem bylo zjistit povědomí dětí o umělé inteligenci. Přinášíme shrnutí výsledků studie.

Za méně než sto let se AI proměnila z okrajové disciplíny teoretické matematiky v něco, s čím se každodenně setkávají miliony lidí po celém světě. Podívejme se na nejdůležitější milníky vývoje umělé inteligence.

Žádná z definic termínu umělá inteligence vlastně není ustálená. Všechny se ale shodují v tom, že to je program, který simuluje lidské myšlení a akce.

S AI a jejími rozhodnutími se dnes potkáme v práci, na nákupech i ve volném čase. Jaké úkoly dnes AI plní? Je na ni spoleh? A nahradí stroje v blízké budoucnosti člověka?

Strojové učení je jeden z nejpoužívanějších přístupů v oblasti umělé inteligence. Cílem jeho metod je odhalit vzory vyskytující se v datech. Místo toho, abychom stroji přesně popisovali nějaký postup, ukážeme mu velké množství příkladů, ze kterého se sám naučí, jak vykonávat konkrétní úlohu.

Algoritmy strojového učení vyžadují velké soubory dat, ze kterých se učí řešit problémy a kterými testujeme jejich úspěšnost. Jaká data potřebují a proč? Odkud se berou? A jak poznáme dobrá data od špatných?

Umělá inteligence a strojové učení mají potenciál nám pomáhat a usnadňovat naše životy, mohou ale mít i naprosto opačný účinek. Typickým — ač často nechtěným — problémem strojového učení je předpojatost.

Etika umělé inteligence je poměrně mladá vědní disciplína, její význam však neustále roste. Jedním z hlavních důvodů je právě to, že za nás stále více úkolů a rozhodnutí vykonávají stroje.

Právo má s rychle se vyvíjející technologií AI problém. Je složité určit, jak AI zapadá do právních rámců, co přesně AI vytváří a kdo má práva k výstupům. V této odborněji laděné kapitole se podíváme, jak AI a právo (ne)spolupracují a jaké jsou mezi nimi rozdíly.

Umělá inteligence dnes proniká prakticky do všech oblastí lidského života. Počet činností a rozhodnutí, které za člověka vykonávají stroje neustále roste. Není tedy divu, že téma umělé inteligence rezonuje i v kontextu světových náboženství.

Umělá inteligence, zejména ta generativní, zásadně mění způsob, jakým uvažujeme nad bezpečností. Kde jsou ty současné největší bezpečnostní hrozby a jak se s nimi vypořádat, je obsahem kapitoly Zranitelná AI.

Doporučujeme k dalšímu studiu

bezplatný certifikovaný kurz

Bezplatný online kurz v češtině určený každému, kdo se chce dozvědět, co to je umělá inteligence, čeho lze a nelze jejím prostřednictvím dosáhnout a jak ovlivňuje naše životy. Pro účast v kurzu nejsou zapotřebí pokročilé znalosti matematiky ani znalost programování. Do českého prostředí kurz přináší prg.ai. Přejít na kurz →