Iniciativa AI dětem

kurz AI dětem

Umělá inteligence
pro dospělé

Milí přátelé,

vítejte na stránkách, na nichž naleznete kompletní obsah našeho více než stokrát prověřeného kurzu, které jsme testovali ve sborovnách a na konferencích po celé České republice.

Jeho obsah může sloužit jako vodítko pro odvážné učitele a učitelky, kteří se rozhodnou proškolit své kolegy/ně nebo třeba pro rodiče, kteří se chtějí v tématu zorientovat. Je dostupný v licenci CC BY-NC-SA 4.0.

V případě, že si budete chtít objednat naše lektory k vám do sborovny či knihovny nebo webinář, kontaktujte nás.

Kurz AI dětem standardně trvá tři hodiny a je rozděleno do tří částí:

První část

Úvodní část je zaměřena na teoretickou rovinu AI: Jak daleko sahá její historie? Co to je a jak funguje strojové učení? Které významné změny tato technologie přináší do našeho světa? Kde všude dnes AI najde své využití? Jaké jsou její právní aspekty? Co je to etická práce s daty a etika umělé inteligence obecně? Jaké jsou největší výzvy, které musí naše společnost v souvislosti s AI zvládnout? A jaké jsou argumenty pro vzdělávání se v této oblasti?

Druhá část

Druhá část představuje konkrétní vzdělávací a metodické materiály, které lze využít ve výuce — metodiky AI v kontextech, příběh William & Meriwether, učebnice Strojové učení pro děti, popularizační materiály a další. Obsahuje pět konkrétních rad, jak zavést AI ve školách systémově a, zajistit tak její férové využívání. Nabídne nové pohledy na to, jak by se měl změnit obsah a forma výuky.

Třetí část

Třetí část je prakticky zaměřená na aplikace umělé inteligence. Najdete zde nejen jejich obecný přehled, ale také konkrétní tipy pro práci s vybranými generativními modely. Například základní, ale i pokročilé techniky promptování (zadávání dotazů) v aplikaci ChatGPT, případně propojení aplikace s jinými externími nástroji. Zde jako podklad slouží stránky gptveskole.cz. Nebo škála přístupů a technik pro generování obrazů v Midjourney.