Iniciativa AI dětem

kurz AI dětem — část III.

AI jako praktický pomocník pedagoga

Vítejte ve třetí části kurzu,

který je prakticky zaměřen na aplikace umělé inteligence. Najdete zde nejen jejich obecný přehled, ale také konkrétní tipy pro práci s vybranými generativními modely. Například základní, ale i pokročilé techniky promptování (zadávání dotazů) v aplikaci ChatGPT, případně propojení aplikace s jinými externími nástroji. Zde jako podklad slouží stránky gptveskole.cz. Nebo škála přístupů a technik pro generování obrazů v Midjourney.

ChatGPT jako efektivní pomocník učitele a učitelky

ChatGPT je chatbot využívající umělou inteligenci, který je schopen odpovídat na otázky a poskytovat informace. Lze ho využívat na stránce chat.openai.com zdarma nebo v placené verzi — tzv. ChatGPT Plus — za cca 25 dolarů měsíčně.

  1. V neplacené verzi máte k dispozici model GPT-3.5, v placené pak GPT-4. To zároveň znamená, že v neplacené verzi nelze využít rozšíření (Plugins), jako například Code Interpreter a stovky dalších rozšíření. Tvořit a využívat AI asistenty a generovat obrázky lze pouze v placené verzi.
  2. V rámci placené verze generujete o dost rychleji a je k dispozici vždy. Neplacená verze někdy nedovolí generovat, když službu využívá v danou chvíli velké množství lidí.
  3. Obě verze poskytují hlasové ovládání v aplikaci ChatGPT (Google Play, App Store), a funkci Custom instructions, která vám umožní nakonfigurovat si chování modelu.

Funguje díky velkému jazykovému modelu (GPT-3.5 nebo GPT-4), který byl trénován na obrovském množství textových dat z různých zdrojů, včetně knih, článků, webových stránek a podobně. Tím se naučil gramatiku, syntaxi a kontext různých jazyků či témat.

Prompt

Vše, co napíšete do textového políčka v generativních aplikacích, jako je ChatGPT nebo Midjourney (a další), se nazývá prompt.

Silné stránky ChatGPT

Na co se hodí nejvíce

Slabé stránky

ChatGPT není schopen nezávislého myšlení. Generuje odpovědi na základě vzorů a informací v trénovacích datech, ale nemá osobní zkušenosti. Během konverzací se neučí.

  1. Provedete ji na adrese chat.openai.com.
  2. Doporučujeme, aby ji žáci a žákyně provedli doma, protože ve třídách to při hromadné registraci z jedné IP adresy občas zlobí.
  3. Služba vyžaduje zadání e-mailu a ověření skrze telefonní číslo.
  4. V případě, že nepřijde na zadané telefonní číslo ověřovací kód, může to být tím, že jsou v nastavení mobilního telefonu zablokovány SMS z neznámého čísla.
  5. V neplaceném režimu je služba ChatGPT občas nedostupná.
  6. Placená verze stojí cca 20 dolarů měsíčně — generuje výrazně rychleji, je vždy dostupná a obsahuje novější model GPT-4 a rozšíření.

Vše o tom, jak pracovat s ChatGPT, najdete na jednom místě.

Na stránkách gptveskole.cz naleznete praktickou databázi rad, jak ChatGPT využívat ve školách.

Generování obrazů

Generátory obrazů mohou být užitečné ve výuce jako nástroj pro vizualizaci konceptů nebo třeba pro vytváření ilustrací k doplnění výukových materiálů typu prezentace, pracovní listy apod.

Doporučujeme tyto tři aplikace. Clipdrop a Bing Image Creator jsou zdarma, výsledky jsou velmi uspokojivé. Nejkvalitnější výstupy má v současnosti Midjourney, ale lze využít pouze v placené verzi.

Microsoft Copilot je chatbot vyvinutý společností Microsoft. Mimo generování a analý textů také generuje obrázky. Funguje po přihlášení.

Cena: zdarma
Registrace: účet Microsoft
Licence: možné komerční užití

V současnosti nejkvalitnější generátor obrázků. Obsah, který jste vygenerovali, patří vám, použít ho ale mohou i další uživatelé.

Cena: 250 Kč/měs.
Registrace: Discord účet
Licence: možné komerční užití

Aplikace Midjourney nabízí spoustu možností pro práci s obrazem. Přečtěte si o jejím praktickém využití.

Další nástroje pro pedagogickou praxi

Generativní AI má velký potenciál pomáhat ve školách. V čem?

AI dokáže mít roli personalizovaného tutora pro děti (už nyní — např. skrze ChatGPT). Rozvíjí je na jejich úrovni a v oblastech, které je zajímají. Dokáže navrhovat vzdělávací obsah na míru.

Generativní AI může vytvářet vzdělávací materiály, jako jsou například pracovní listy, otázky a odpovědi, kvízy, ilustrace, interaktivní příklady a další. To může pedagogům ušetřit čas a umožnit jim přizpůsobit materiály potřebám konkrétní třídy nebo jednotlivých studentů.

AI dokáže automaticky vyhodnocovat práci žáků a pedagogům nabízet již hotové hodnocení ke korekci.

AI otevírá nové možnosti gamifikace ve vzdělávání. 

Jaké konkrétní aplikace mohou pomoci a v čem? Nabízíme jejich zkrácený přehled. Další naleznete pod odkazem „Další nástroje do výuky“.

Neuvěřitelně praktická aplikace, do níž nahrajete textové PDF a můžete si o něm v češtině povídat. Odpovídá s odkazy na konkrétní stránky.

Cena: zdarma
Registrace: bez registrace

Generátor textů a obrázků, který „vidí“ na internet — přikládá odkazy na zdroje. Umí také číst PDF a popisovat obrázky. Hodí se spíše pro vyhledávání než např. pro vytváření aktivit do hodin.

Cena: zdarma
Registrace: pomocí účtu Microsoft

Perplexity AI je vyhledávač a chatbot. Využívá AI k pokročilému vyhledávání a své odpovědi poměrně přesně zdrojuje.

Cena: zdarma
Registrace: bez registrace

Chat společnosti Google, který běží díky jazykovému modelu LaMDA. Slouží k pokročilému vyhledávání.

Cena: zdarma
Registrace: přihlášení pomocí účtu Google

Mobilní aplikace (Android, Apple) pro automatické řešení matematických rovnic včetně postupů a generování nových příkladů na procvičování.

Cena: zdarma
Registrace: bez registrace

Wisdolia je rozšíření do prohlížeče Chrome, které vytváří kartičky (flash cards) z webových stránek, článků, souborů PDF, videí (YouTube)... Když žáci napíší odpověď, aplikace ji rovnou vyhodnotí.

Cena: zdarma
Registrace: bez registrace

Toto je konec III. části kurzu AI dětem.