Iniciativa AI dětem

Generování obrázků ve školách

Doporučené aplikace dle věkových limitů a ceny

Autorka: Eva Nečasová
Poslední aktualizace: 04/2024

Nabídka aplikací, které generují obrázky, se neustále mění. Navíc způsoby, podmínky využití a jejich kvalita se liší. Sdílíme jejich stručný aktualizovaný přehled. Pro informace o jednotlivých aplikacích klikněte na jejich název.

Aplikace, které jsou zdarma a bez věkových limitací

To jsou typicky takové, jež nevyžadují registraci ze strany uživatele a tím pádem neplatí ani věkové limity. Zároveň to většinou znamená, že kvalita generovaného výstupu není příliš vysoká.

Odkaz: dream.ai/create
Kvalita generovaného výstupu: vyšší
Cena: zdarma
Nutnost přihlášení: není
Věkový limit: není
Délka generování výstupu: cca 30 vteřin

Odkaz: craiyon.com
Kvalita generovaného výstupu: střední
Cena: zdarma
Nutnost přihlášení: není
Věkový limit: není
Délka generování výstupu: 1 minuta

Odkaz: deepai.org
Kvalita generovaného výstupu: nižší
Cena: zdarma
Nutnost přihlášení: není
Věkový limit: není
Délka generování výstupu: krátká

Aplikace, které jsou zdarma, s mírnými věkovými limity

Tyto aplikace vyžadují registraci ze strany uživatele, jejich věkový limit je od 13 let, ovšem se souhlasem zákonného zástupce.

Odkaz: canva.com
Kvalita generovaného výstupu: střední
Cena: zdarma pro školy
Nutnost přihlášení: ano
Věkový limit: od 13 do 18 se souhlasem zákonného zástupce
Délka generování výstupu: velmi krátká

Odkaz: firefly.adobe.com/inspire/images
Kvalita generovaného výstupu: vysoká
Cena: zdarma
Nutnost přihlášení: ano
Věkový limit: od 13 do 18 se souhlasem zákonného zástupce
Délka generování výstupu: krátká

Placené aplikace s mírnými věkovými limitacemi

Tyto aplikace jsou placené a vyžadují registraci ze strany uživatele. Věkový limit je od 13 let, ovšem se souhlasem zákonného zástupce. Kvalita výstupu je vysoká.

Odkaz: chat.openai.com
Kvalita generovaného výstupu: vysoká
Cena: cca 650 Kč/měsíčně, do účtu může být přihlášeno více lidí z jedné IP adresy najednou, ovšem lze generovat jen určité množství výstupů za hodinu
Nutnost přihlášení: ano
Věkový limit: od 13 do 18 se souhlasem zákonného zástupce
Délka generování výstupu: krátká

Odkaz: midjourney.com
Kvalita generovaného výstupu: velmi vysoká
Cena: cca 250 Kč/měsíčně
Nutnost přihlášení: ano
Věkový limit: od 13 do 18 se souhlasem zákonného zástupce
Délka generování výstupu: krátká

Aplikace, které jsou zdarma, ale mohou je používat pouze osoby starší 18 let

Tyto aplikace jsou zdarma, ale dle podmínek užití musí být uživateli více jak 18 let. Vyžadují registraci. Kvalita výstupu je vysoká.

Odkaz: app.leonardo.ai/ai-generations
Kvalita generovaného výstupu: vysoká
Cena: zdarma
Nutnost přihlášení: ano
Věkový limit: od 18 let
Délka generování výstupu: krátká

Odkaz: designer.microsoft.com/image-creator
Kvalita generovaného výstupu: vysoká
Cena: zdarma
Nutnost přihlášení: ano
Věkový limit: od 18 let, pokud žáci používají školní účty. Ovšem využívají-li soukromé, věková hranice se snižuje na 15 let.
Délka generování výstupu: krátká

Placené aplikace od 18 let

Odkaz: beta.dreamstudio.ai/generateapp
Kvalita generovaného výstupu: vysoká
Cena: 250 Kč za 1 000 obrázků
Nutnost přihlášení: ano
Věkový limit: od 18 let
Délka generování výstupu: krátká