Lidé

Jsme iniciativa složená z pedagogů, metodiků a expertů z oblasti AI (Artificial Intelligence) a klademe si za cíl pomoci základním školám i široké veřejnosti představit dětem od 12 let téma umělé ineligence.

Iniciativu tvoří

Eva Nečasová

zakladatelka
eva()aidetem.cz
777 570 836

Jitka Šimková

koordinátorka
jitka()aidetem.cz
724 017 217

Odborní garanti a tvůrci metodik

doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D.

Odborný garant metodiky AI
Proděkan pro spolupráci s průmyslem ČVUT, FIT

Ing. Antonín Král, Ph.D.

Odborný garant metodiky AI dětem
CTO, maker a poradce v oblasti technologií

RNDr. Jiří Materna, Ph.D.

Odborný garant metodiky AI dětem
Specialista na strojové učení, zakladatel a lektor Machine Learning College

Mgr. Iva Loužecká, Di.S.

Odborná garantka a tvůrkyně metodiky

Tandemová učitelka na ZŠ Vitae, zaměření na přírodní vědy, s láskou k badatelství s různorodými technologiemi ve výuce.

Mgr. Mikuláš Zelinka

Odborný garant a tvůrce metodiky

Zvídavý matfyzák, který se věnuje umělé inteligenci a rád učí.

Mgr. Anna Babanová

Spolupráce na metodikách

Lektorka a mentorka v oblasti vzdělávání se zaměřením na genderově citlivou individualizaci, metodička programu Začít spolu

Ing. Vojtěch Cahlík

Spolupráce na metodikách

Inženýr strojového učení a doktorand na FIT ČVUT

Lektoři a tvůrci vzdělávacích materiálů

Bc. Lucie Borovičková

lektorka a tvůrkyně vzdělávacích mat.

Zabývá se umělou inteligencí a datovými vědami se zaměřením na AI ve zdravotnictví, NLP a bias modelů.

Ondřej Foltýn

lektor

Student ČVUT, programátor v oblasti umělé inteligence, lektor volnočasových aktivit

Vojtěch Jindra, MSc.

lektor a tvůrce vzdělávacích mat.

Magistr v oboru Machine Intelligence na Aalborg University, doktorand na FEL ČVUT. Instruktor v projektu Elements of AI.

Ing. Ondřej Lukáš

lektor a tvůrce vzdělávacích mat.

Doktorand v Centru umělé inteligence FEL, ČVUT. Zabývá se vysvětlitelností AI pro kybernetickou bezpečnost.

Ing. Radovan Lupták

lektor a tvůrce vzdělávacích mat.

Analytik, koordinátor softwarových projektů, učitel.

Bc. David Mlčoch

lektor

Studuje AI na Univerzitě v Edinburghu. K jeho zájmům patří strojové učení, NLP a robotika.

Mgr. Eliška Sokolíková

lektorka a tvůrkyně vzdělávacích mat.

Doktorandka na PedF UK a tvůrkyně vzdělávacích materiálů pro ČT edu se zkušenostmi s výukou na ZŠ, SŠ a projekty zaměřenými na inovace ve vzdělávání.

Ing. Herbert Ullrich

lektor a tvůrce vzdělávacích mat.

Doktorand a výzkumník v oboru umělé inteligence na ČVUT se specializací na NLP

Ing. Roman Dušek

tvůrce vzdělávacích materiálů

Výzkumný inženýr strojového učení v oblasti ecommerce. Instruktor Elements of AI.

Ing. Marta Slepánková, Msc.

tvůrkyně vzdělávacích materiálů

Inženýrka na VŠB-TUO, magistra v oboru Informační systémy na Linnaeus University ve Švédsku, doktorandka na OSU. Dobrovolnce v AI for Good AI Foundation a Business Development managerka v pracovním životě.