Lidé

Jsme iniciativa složená z pedagogů, metodiků a expertů z oblasti AI (Artificial Intelligence) a klademe si za cíl pomoci základním školám i široké veřejnosti představit dětem od 12 let téma umělé ineligence.

Iniciativu tvoří

Eva Nečasová

zakladatelka
tvůrkyně vzdělávacích materiálů
eva()aidetem.cz
777 570 836

Jitka Šimková

ředitelka
koordinátorka vzdělávacích akcí
jitka()aidetem.cz
724 017 217

Ing. Radovan Lupták

analytik
školitel, lektor
radovan()aidetem.cz

Odborní garanti a tvůrci metodik

doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D.

Odborný garant metodiky AI
Proděkan pro spolupráci s průmyslem ČVUT, FIT

RNDr. Jiří Materna, Ph.D.

Odborný garant metodiky AI dětem
Specialista na strojové učení, zakladatel a lektor Machine Learning College

RNDr. Mikuláš Zelinka

Odborný garant a tvůrce metodiky

Zvídavý matfyzák, který se věnuje umělé inteligenci a rád učí.

Mgr. Iva Loužecká, Di.S.

Metodička

Tandemová učitelka na ZŠ Vitae, zaměření na přírodní vědy, s láskou k badatelství s různorodými technologiemi ve výuce.

Mgr. Anna Babanová

Didaktička

Lektorka a mentorka v oblasti vzdělávání se zaměřením na genderově citlivou individualizaci, metodička programu Začít spolu

Lektoři a tvůrci vzdělávacích materiálů

Bc. Lucie Borovičková

lektorka a tvůrkyně vzdělávacích mat.

Zabývá se umělou inteligencí a datovými vědami se zaměřením na AI ve zdravotnictví, NLP a bias modelů.

Ing. Vojtěch Cahlík

Spolupráce na metodikách

Inženýr strojového učení a doktorand na FIT ČVUT

Ondřej Foltýn

lektor

Student ČVUT, programátor v oblasti umělé inteligence, lektor volnočasových aktivit

Vojtěch Jindra, MSc.

lektor a tvůrce vzdělávacích mat.

Magistr v oboru Machine Intelligence na Aalborg University, doktorand na FEL ČVUT. Instruktor v projektu Elements of AI.

Ing. Ondřej Lukáš

lektor a tvůrce vzdělávacích mat.

Doktorand v Centru umělé inteligence FEL, ČVUT. Zabývá se vysvětlitelností AI pro kybernetickou bezpečnost.

Bc. David Mlčoch

lektor

Studuje AI na Univerzitě v Edinburghu. K jeho zájmům patří strojové učení, NLP a robotika.

Mgr. Eliška Sokolíková

lektorka a tvůrkyně vzdělávacích mat.

Doktorandka na PedF UK a tvůrkyně vzdělávacích materiálů pro ČT edu se zkušenostmi s výukou na ZŠ, SŠ a projekty zaměřenými na inovace ve vzdělávání.

Ing. Herbert Ullrich

lektor a tvůrce vzdělávacích mat.

Doktorand a výzkumník v oboru umělé inteligence na ČVUT se specializací na NLP