Děkujeme partnerům!

Bez podpory lidí, společností a organizací bychom toho tolik nedokázali. Moc děkujeme všem, kteří nás na naší cestě podporují a provázejí!

❤️ 🧡 💛 💚 💙 💜 🖤

prgai-logo

Děkujeme prg.ai nejen za finanční podporu při vydání učebnice Strojové učení pro děti!

fit-cvut

Děkujeme FIT ČVUT za finanční podporu při vydání učebnice Strojové učení pro děti.

Časopis Raketa všem dětem přináší krásný příběh i vizuál online hry Podivuhodná robotí expedice. Děkujeme!

future-port

Future Port Prague podpořil vydání učebnice Strojové učení pro děti, děkujeme!

Program Umělá inteligence do základních škol

Na pilotním vzdělávacím programu Umělá inteligence do základních škol 2022/23 spolupracujeme s Pražským inovačním institutem v rámci projektu iKAP II — Inovace ve vzdělávání. Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106.