Iniciativa AI dětem

Kurikulum umělé inteligence pro základní školy vzniká za finanční podpory Nadace Rodiny Tykačových.

Děkujeme také!

Bez podpory lidí, společností a organizací bychom toho tolik nedokázali. Moc děkujeme všem, kteří nás na naší cestě podporují a provázejí!

Program Umělá inteligence do základních škol

Na pilotním vzdělávacím programu Umělá inteligence do základních škol 2022/23 jsme spolupracovali s Pražským inovačním institutem v rámci projektu iKAP II — Inovace ve vzdělávání. Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106.