Iniciativa AI dětem

♾️

Cyklus debat s odborníky z různých oblastí, kteří nasvítí téma umělé inteligence z dvanácti perspektiv.

V průběhu roku 2024 prezenčně v Kampusu Hybernská - A3, Hybernská 998/4, Praha 1. Detaily a informace o přihlášení budeme průběžně doplňovat. Kapacita omezena na 60 míst. AI horizonty pořádá AI dětem, TAHDidaktikon.

AI detem+TAH+Didaktikon (1)

AI a kreativita​

Kdy

14. 3. 2024, 17:30—19:30

Hosté

Lenka Hámošová je umělkyně, designérka a odbornice na kreativní využití umělé inteligence. V průběhu posledních šesti let se intenzivně zabývá výzkumem syntetických médií generovaných AI, který propojuje s aktivním sdílením svých poznatků prostřednictvím přednášek, edukačních workshopů a vývoje vzdělávacích materiálů. Její práce je zaměřena na podporu lidského kreativního přínosu v procesu spolupráce s umělou inteligencí a na rozvoj kritického myšlení vůči této technologii. Lenka je také spoluzakladatelkou festivalu Uroboros a stojí za organizací Creative AI Meet-upů v Praze, kde se snaží budovat komunitu kolem kreativního využití AI.
Barbora Škaloudová působí jako kurátorka vzdělávacích programů v Kunsthalle Praha. Zprostředkovává současné umění a architekturu dětem i dospělým. Zajímají jí mezioborové vztahy a audiovizuální přístupy k tvorbě.
Katarina Kalivodová je původní profesí performerka, působila v divadlech a nezávislých uměleckých uskupeních v Evropě a také jako pedagožka a lektorka (Akadémia umení, Akademie výtvarných umění). Je ředitelkou Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání a místopředsedkyní uMĚNÍM – platformy pro kreativní učení. Podílí se na vytváření a rozvoji ekosystémů kreativního vzdělávání v České republice.

Moderátor

Ondřej Hrách

FB událost

LI událost

Do roku 2020 byla kreativita výhradní doménou živých tvorů. Jak naložíme s tím, že nás generativní AI v mnohém předčí? Má ještě smysl být kreativní? Jak se proměňuje definice kreativity v novém světě?​

AI a právo​

Kdy

11. 4. 2024, 17:00—19:00

Host

Jan je spoluzakladatem a CLO kreativního studia Artiffine a ve své pozici se zaměřuje na právo duševního vlastnictví, komplexní licenční schémata, ochranu dat, compliance a právní agendu, která souvisí s užíváním technologií, zejména AI a blockchain. Ať už v rámci studia Artiffine, nebo specializovaně pro velké advokátní kanceláře, Jan má zkušenosti na národní i mezinárodní úrovni, rozumí si s teoretickou doktrínou (má JUDr. a Ph.D. v oblasti práva IP/IT) i s praktickou aplikací jednotlivých právních řešení na nejrůznější projekty a pro velké brandy (DM, Škoda Auto či Lobkowicz Collection). Jan též hojně přednáší, publikuje a edukuje v daných oblastech, když je spoluzakládajícím členem například Harvard NFT task force.

Dr. Alžběta Solarczyk Krausová je zakladatelkou a ředitelkou společnosti Respectful AI. Zároveň působí jako vedoucí Centra pro výzkum inovací a kyberpráva na Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, je předsedkyní expertní platformy a fóra České republiky pro monitorování právních a etických pravidel pro umělou inteligenci, zakladatelkou a předsedkyní konference SOLAIR (Society, Law, Artificial Intelligence and Robotics), externí lektorkou na Univerzitě Karlově, výkonnou redaktorkou časopisu The Lawyer Quarterly a členkou rozkladové komise Úřadu pro ochranu osobních údajů. Působila jako členka Expertní skupiny na odpovědnost a nové technologie pro Evropskou komisi, členka sítě expertů ONE AI při OECD a jako expertka za ČR při vyjednávání návrhu doporučení na etiku umělé inteligence UNESCO. Ve výzkumu se specializuje na právní aspekty umělé inteligence, robotiky, brain-computer interfaces a propojování technologií s biologickým životem.

Linda Kolaříková je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Právo studovala také na Aarhus University v Dánsku. Je advokátkou. Ve svém publikační činnosti se Linda věnuje mimo jiné právním aspektům umělé inteligence a nakládání s daty.

Moderátor

Pavel Kroupa

FB událost

LI událost

Oblast práva reaguje na společenské změny se zpožděním. Jak by se měla proměňovat s příchodem neustále se zlepšujících inteligentních systémů tak, aby společnost prosperovala? Jakým směrem by se mělo posunout licenční právo ve vztahu ke společnosti, zaměstnanosti, distribuci bohatství, ochraně duševního vlastnictví? Jaká jsou pro a proti regulace umělé inteligence (AI aktu) a jak k tomu přistupují země mimo EU?

AI a propaganda​

Kdy

28. 5. 2024, 17:00—19:00

Host

Spoluautor podcastu Kanárci v síti. Technolog s vášní pro vše lidské a stejně hlubokou nedůvěrou k technoutopismu. Pracoval ve firmách jako je Sun Microsystems, MSD, Avast nebo Semantic Visions.
Přes téma rizik umělé inteligence se v posledních letech dostal k širšímu tématu digitálních manipulací, výpočetní propagandy a dezinformací, o kterých spoluvytváří český podcast Kanárci v Síti a přednáší na FIT ČVUT předmět “Hacking mysli”.

Veronika Batelková je lektorkou mediální a informační gramotnosti. Lektoruje od roku 2018 a nejvíce se zaměřuje na učitele, knihovníky a další vzdělavatele, zároveň má letité zkušenosti s žáky a studenty. Vede organizaci Zvol si info bojující proti dezinformacím, pořádá mezinárodní školicí projekty pro pracovníky s mládeží a podílí se na výuce několika univerzitních kurzů na Masarykově univerzitě, kde úspěšně absolvovala studium žurnalistiky, politologie a informačních věd se zaměřením na technologie ve vzdělávání.

Moderátor

Ondřej Hrách

FB událost

LI událost

Plošná reklama v politických kampaních a propagandě je old school. Online prostor prochází rychlou proměnou a nabízí neustále nové možnosti manipulace lidí. Jakou roli v celé mašinérii hraje AI? Jaký mají vliv doporučovací systémy? Co přináší generativní umělá inteligence? Je vůbec možné se účinně bránit — ať už systémově nebo jako jednotlivci?​

AI a náboženství​

Kdy

17. 6. 2024, 17:00—19:00

Host

Kněz, teolog, člen Řádu bosých karmelitánů, rektor kostela Pražského Jezulátka. Absolvoval sebezkušenostní výcvik psychodynamického směru a doktorské studium v oboru spirituální a ekumenické teologie. Vede kurzy meditace a věnuje se duchovnímu doprovázení.

František Štěch, Th.D. v současné době působí jako koordinátor výzkumné skupiny pro teologii a současnou kulturu na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se především fundamentální a systematickou teologií. Aktuálním předmětem jeho odborného zájmu je teologická interpretace krajiny, kyberprostoru, umělé inteligence a digitálních technologií.

Petr Vizina je český novinář a hudebník. Působil jako vedoucí kulturní redakce zpravodajství České televize. Byl členem redakcí Lidových a Hospodářských novin, psal do Respektu, Reflexu či AD Magazínu, působí i v Českém rozhlase. Pro Českou televizi připravoval pořad Musicblok,  moderoval pořad Před půlnocí či literární pořad U zavěšené knihy. Od roku 2023 je šéfredaktorem časopisu Qartal, který vydává Galerie Hlavního města Prahy.
Studia Katolické teologické fakulty UK v oboru teologie dokončil prací o současné české literatuře a fundamentální teologii. Studia aplikované etiky dokončil prací na téma etiky dialogu v díle nizozemského autora Michela Fabera. Je držitelem ceny Josefa Dobrovského. Na KTF UK obhájil rigorózní práci na téma digitální strukturální proměny veřejnosti.

Moderátor

Ondřej Hrách

FB událost

LI událost

Umělá inteligence a další technologie za poslední dekády nenávratně proměnily svět. Co ale znamená jejich rozmach pro náboženství a kulturu? Jak se tomu staví náboženští lídři a jak AI proměňuje každodenní život věřících? Potřebujeme s neustále se zvyšujícími schopnostmi inteligentních systémů redefinovat pojem lidství?​

AI a vzdělávání​

Kdy

24. 9. 2024, 17:00—19:00

Host

Je dlouholetým propagátorem vzdělávacích technologií a duchovním otcem Učitelského spomocníka Portálu RVP (http://spomocnik.cz), členem odborného panelu ICT NPI, hodnotitelem národních a evropských projektů, důchodcem z Ráje (http://spomocnik.net).

Ondřej Šteffl je významný český podnikatel a vzdělávací inovátor, zakladatel společnosti Scio a iniciátor Scioškol. Tyto školy reprezentují alternativní přístup k vzdělávání, který klade důraz na individuální potřeby a schopnosti studentů. Scioškoly nabízejí programy, které se odlišují od tradičních vzdělávacích systémů, s cílem podporovat kritické myšlení, kreativitu a samostatné učení. Vzdělávací metody v Scioškolách jsou založeny na nejnovějších poznatcích v oblasti pedagogiky a kognitivní vědy. Ondřej Šteffl prostřednictvím těchto škol a dalších projektů usiluje o to, aby vzdělávání lépe reagovalo na současné i budoucí výzvy a bylo přístupné širšímu spektru studentů.

Ondřej Neumajer se dlouhodobě zabývá problematikou využívání digitálních technologií ve vzdělávání, vzdělávacími inovacemi a vzdělávací politikou státu. V Národním pedagogickém institutu ČR má na starosti oddělení digitalizace ve vzdělávání.

Moderátor

Ivana Böhmová

FB událost

LI událost

Vědění lidstva exponenciálně roste. Díky rozšíření internetu se demokratizoval přístup k informacím a narostl objem dat, ze kterých se AI systémy mohou učit. Jak by měla zareagovat oblast vzdělávání? Co si dnešní lídři českého vzdělávání myslí, že by se děti měly učit, aby z nich vyrostli spokojení dospělí?​

AGI neboli obecná umělá inteligence​

Kdy

datum zveřejníme

Moderátor

Lukáš Kačena

FB událost

Prozatím hypotetický koncept AGI vzbuzuje mnoho otázek. Jaké překážky musí lidé překonat, než bude vyvinuta? Jaké etické zásady by měly řídit její vývoj a implementaci? Jak zajistit, že bude bezpečná? Jaké dopady může mít AGI na trh práce a ekonomiku? Jak by se změnilo mocenské postavení ve světě, pokud by AGI vyvinula soukromá firma nebo stát? Jaké role by měly hrát vlády a mezinárodní organizace v regulaci AGI? Jak by mohlo lidstvo využít AGI k řešení globálních problémů, jako jsou změna klimatu, chudoba nebo zdravotní péče?

AI a ekologie

Kdy

datum zveřejníme

Host

Tomáš Protivínský (Fakta o klimatu)
Juraj Hvorecký (Akademie věd)
Tomáš Čech (České priority)

Moderátor

zveřejníme

FB událost

Je umělá inteligence nehmotná věc plující v cloudu nebo hromada kovu a plastu, kvůli níž devastujeme naši planetu? Jak velké zdroje stojí její provoz? Existují cesty, jak AI optimalizovat a využít k optimalizaci? ​

AI a děti

Kdy

datum zveřejníme

Host

Emma Šafránková
Dan Lessner

Moderátor

zveřejníme

FB událost

Zeptáme se dětí a mladých lidí, jak vnímají umělou inteligenci. Přejí si žít v přetechnizovaném světě, který pro ně chystáme, nebo se naše budoucí generace vrátí do lesů? ​

AI a gender​

Kdy

datum zveřejníme

Host

hosty zveřejníme

Moderátor

zveřejníme

FB událost

Systémy umělé inteligence se učí z dat, která vytvářejí lidé. Kolik úsilí stojí, aby nepapouškovaly předsudky, které se s námi táhnou po generace? Jak vytvářet systémy, které budou spravedlivé ke všem?​

AI a kyberbezpečnost​

Kdy

datum zveřejníme

Host

Petr Jirásek
Jan Kupka

Moderátor

zveřejníme

FB událost

AI systémy svou autonomií vybízejí k tomu, aby převzaly část rozhodovacích procesů za lidi. Jenže co když jsou tyto systémy záměrně narušeny tak, aby škodily? Jak se proměňují způsoby hackingu? Jak zabezpečit kritickou infrastrukturu a kdo se tím zabývá?​

AI a státní správa

Kdy

datum zveřejníme

Host

hosty zveřejníme

Moderátor

zveřejníme

FB událost

Podíváme se na to, jak je možné AI využít ve službách státu. Umí i české úřady pracovat s umělou inteligencí? Je nasazení AI ve veřejné správě spíše hrozbou nebo příležitostí?