O iniciativě AI dětem

AI dětem je nezisková iniciativa složená z pedagogů, metodiků a expertů z oblasti umělé inteligence (AI). Pomáháme pedagogům a vedením škol porozumět umělé inteligenci v kontextu našeho světa. Vytváříme vzdělávací a metodické materiály, které slouží jako spolehlivé vodítko, jak žáky vyučovat o AI a s AI. V současné době pracujeme na Kurikulu umělé inteligence pro základní školy. Věříme, že umělá inteligence může být v oblasti vzdělávání velkým přínosem.

Při založení iniciativy jsme přemýšleli, jak co nejefektivněji pomoci školám zavést vzdělávání v oboru umělé inteligence. Myslíme si, že tou nejlepší cestou je vytvářet kvalitní vzdělávací materiály, podporovat osvětu a demystifikovat AI.

Umělá inteligence je revoluční technologie a my jsme přesvědčeni, že na ni musí být společnost připravena, primárně ve smyslu kompetenčním. U sebe samých i u dětí bychom měli rozvíjet znalost toho, jak AI funguje, jak ji efektivně využívat a jaký k ní zaujímat postoj. Tedy znát její limity a přednosti.

Iniciativu založila Eva Nečasová společně s Jitkou Šimkovou v březnu 2022.