Iniciativa AI dětem

O iniciativě AI dětem

Jsme lídrem vzdělávání v oblasti umělé inteligence a podporujeme kreativitu, kritické myšlení a společenskou odpovědnost ve světě řízeném technologiemi.

Co je naším posláním

Lidé v AI dětem (a také všichni, kteří s organizací spolupracují) se zavazují, že budou společnými silami pracovat na poskytování komplexních a kvalitních zdrojů a nástrojů pro vzdělávání v oblasti umělé inteligence a souvisejících technologií pro pedagogy (i ty budoucí), rodiče, děti a mladé lidi, s cílem dovést je k porozumění a vybavit dovednostmi, které potřebují ke spokojenému fungování ve světě řízeném technologiemi.

Čím se zabýváme

Zaměřujeme se na praktické zapojení pedagogů, dětí a mládeže do procesu vzdělávání s cílem rozvíjet digitální kompetence a porozumění technologiím AI. Nabízíme širokou škálu vzdělávacích materiálů a nástrojů:

Ucelená vzdělávací koncepce pro informatiku a rozvoj digitální kompetence v oblasti umělé inteligence na základních a středních školách. Jeho prostřednictvím AI dětem poskytne srozumitelný návod, jak vzdělávat v oblasti AI. Bude to zhruba 40 metodických materiálů v duchu konstruktivistické metody, které pomohou učitelům a studentům porozumět, jak umělá inteligence funguje, co nám přináší do života a rozvíjet dovednosti s jejími aplikacemi.

Tiny je navržena jako asistent pro učitele a mentor pro děti, poskytující konstruktivní zpětnou vazbu a personalizované návrhy pro zlepšení učení na základě výsledků hodnocení, potřeb a zájmů. MVP (minimálně životaschopný produkt) bude dostupný na jaře 2025 jako webová aplikace pro studenty i učitele, podporující výuku témat AI podle kurikula připraveného AI dětem, v anglickém i českém jazyce. Aplikace vyhodnocuje porozumění studentů během a po každé lekci prostřednictvím interaktivních her/testů. Po testování aplikace poskytne zpětnou vazbu jak studentům, tak učitelům, včetně shrnutí pro celou třídu. Tiny bude nabízet personalizované vzdělávací cesty s prvky gamifikace pro studenty a doporučené aktivity pro učitele, s průběžným přidáváním nového vzdělávacího obsahu.

Vzděláváme pedagogy a lídry vzdělávacích institucí pomocí těchto vzdělávacích akcí: prezenční školení, webináře a online workshopy, víkendové školy, konference a debaty.
Ale také pomocí zdarma dostupných materiálů na webu: Online příručka Obecný úvod do umělé inteligence, online kurzu Umělá inteligence pro dospělé, web Průvodce ChatGPT pro učitele, Educast AI dětem a komiksy.

Děti a mladé lidi vzděláváme pomocí dostupných materiálů: učebnice Strojové učení pro děti, interaktivního příběhu William & Meriwether, komiksy. A také neformálními vzdělávacími akcemi: příměstské tábory, workshopy ve školách a v budoucnu kroužky.
AI dětem v současné době hledá způsoby, jak smysluplně podpořit vzdělávání budoucích učitelů. Nesoustředí se pouze na učitele informatiky, ale na všechny oborové učitele.
Pomáháme rodičům a seniorům orientovat se ve světě umělé inteligence.

Hodnoty a postoje AI dětem

Každý, kdo je součástí AI dětem, souzní a přijímá následující:

Závazek k neustálému zlepšování (otevřenost k inovacím)

Inovace a neustálé zlepšování je základem AI dětem. Jsme vždy o krok napřed. V AI dětem proto aktivně vytváříme prostředí, ve kterém vědomě a otevřeně pracujeme s tím, že AI dětem je playground, v rámci něhož je naprosto v pořádku dělat chyby, procházet slepé cesty, rychle prototypovat a okamžitě zahazovat nefunkční koncepty. Chápeme, že takováto svoboda a bezpečné prostředí je základem pro růst a inovace.

Iniciativu založila Eva Nečasová společně s Jitkou Šimkovou v březnu 2022.