Iniciativa AI dětem

O iniciativě AI dětem

Jsme nezisková iniciativa složená z pedagogů a expertů z oblasti AI. Věříme, že umělá inteligence může být v oblasti vzdělávání velkým přínosem. Proto už dva roky napínáme síly, abychom školám i široké veřejnosti poskytli nástroje, které pomohou vzdělávat dospělé i děti.

Co děláme

Pomáháme pedagogům a vedení škol porozumět umělé inteligenci v kontextu našeho světa skrze četné vzdělávací akce. Nabízíme široké portfolio vzdělávacích a metodických materiálů, které slouží jako spolehlivé vodítko, jak žáky vyučovat o AI a s AI. V současné době pracujeme na Kurikulu umělé inteligence pro základní a střední školy. A vyvíjíme aplikaci využívající AI, která ulehčí práci pedagogům a přispěje k efektivnějšímu vzdělávání dětí.

Poskytujeme podporu

Vytváříme množství vzdělívacích materiálů, které pomohou jako vodítko ve vzdělávání.

Budujeme komunitu

Vzděláváme a budujeme komunitu aktivních učitelů, lektorů a rodičů.

Měníme způsoby vzdělávání

Hledáme cesty, jak AI může proměnit způsob, jakým vzděláváme sebe a děti.

Proč to děláme

Už zhruba od poloviny minulého století někteří lidé vnímali, že rychlý vývoj informačních technologií bude významně proměňovat naši společnost. AI automatizuje úlohy, na které byl dříve potřebný lidský intelekt. Vzhledem k investicím a množství lidí, kteří se jejímu vývoji věnují je předpoklad, že schopnosti umělé inteligence se budou nadále zlepšovat a to povede k významným společenským změnám.

Porozumění teoretickým rámcům fungování umělé inteligence a strojového učení, spolu s uvědoměním, jaké dopady má AI na společnost, jsou klíčové pro orientaci v současném i budoucím světě. V AI dětem vnímáme obě tyto perspektivy a zároveň pomáháme pedagogům, dětem i široké veřejnosti s rozvojem dovedností s AI aplikacemi.

Iniciativu založila Eva Nečasová společně s Jitkou Šimkovou v březnu 2022.