Iniciativa AI dětem

Metodické materiály

pro rozvoj digitální kompetence

Kompletní plány vyučovacích bloků připravených v duchu konstruktivistické metody (ve struktuře E-U-R). Slouží jako opora pedagogům v hodinách a zároveň při přípravě na ně vzdělávají.

Metodiky propojují téma umělé inteligence se všeobecně vzdělávacími předměty, které se vyučují na základních školách (s přesahem na střední).

Metodiky vycházejí z tohoto kompetenčního modelu.

Pracovní a informační listy pomohou žákům, studentům (dětem) začít s efektivním (a etickým) využíváním ChatGPT. Zároveň stručně vysvětlí, co ChatGPT je a jaké jsou jeho silné a slabé stránky. Přípravná část pro pedagogy obsahuje soubor doporučení pro využívání ChatGPT v hodinách.

Ročníky: 6. až 9. ročníky ZŠ, SŠ
Obsah: Zdroje pro přípravu, lekce ve struktuře E-U-R, pracovní listy
Poslední aktualizace: 06 2023

Metodika využívá jednoduchou a neskutečně zábavnou online aplikaci Animated Drawings od Meta, která rozpohybuje kresby/malby/sošky... postav (jako třeba tuto).

Délka lekce: záleží na vašem pojetí
Ročníky: 3. až 9. ročníky ZŠ
Obsah: Zdroje pro přípravu, lekce ve struktuře E-U-R, pracovní listy
Poslední aktualizace: 05 2023

V online prostoru neustále vytváříme obrovské množství dat. Jaká datová stopa za námi zůstává? A co se s ní děje? Co jsou a jakou roli hrají doporučovací systémy na sociálních sítích? A proč je důležité tomu porozumět?

Délka lekce: 2×45 minut
Ročníky: 8. a 9. ročníky ZŠ a střední školy
Obsah: Zdroje pro přípravu, lekce ve struktuře E-U-R, pracovní list
Poslední aktualizace: 05 2023

Učební materiál, který je koncipován jako vodítko pro učitele/učitelky náboženství, kteří jej mohou použít coby zdroj informací a inspirace pro svou vlastní výuku. Nejedná se o odborné pojednání, ale vybízí k úvahám o Desateru v kontextu technologického vývoje, který je do velké míry zastoupen právě umělou inteligencí. Klade si za cíl zaplnit aktuální mezeru v oblasti výuky náboženství, která se nejnovějším trendům v oblasti technologií zatím prakticky zcela vyhýbá.

Poslední aktualizace: 05 2023

Jak využít efektivně ChatGPT ve výuce dějepisu, ukáže na tématu vzniku Evropské unie tato metodika. Žačky a žáci vygenerují text pomocí umělé inteligence. Prozkoumají historické prameny a zformulují otázky spojené s příčinami vzniku Evropské unie. Zhodnotí věrohodnost, přínosy a limity získaného textu pro další využití.

Délka lekce: 45 minut
Ročníky: 8. a 9. ročníky ZŠ, SŠ
Obsah: Zdroje pro přípravu, lekce ve struktuře E-U-R, pracovní listy
Poslední aktualizace: 04 2023

Děti prozkoumají, kolik rostlin (a v jakém stavu) se ve škole nachází. K jejich rozpoznání využijí aplikaci Pl@ntNet. O rostlinách najdou informace a zhodnotí, zda-li je o rostliny správně postaráno.

Délka lekce: 45 minut
Ročníky: 5.—9. ročník ZŠ
Obsah: Zdroje pro přípravu, lekce ve struktuře E-U-R, pracovní listy
Poslední aktualizace: 10 2022