Metodické materiály

díky nimž se děti seznámí s možnostmi využití umělé inteligence v různých předmětech a kontextech

Kompletní plány vyučovacích bloků připravených ve struktuře E-U-R, díky nimž se děti seznámí s možnostmi využití AI v různých všeobecně vzdělávacích předmětech 2. stupně ZŠ. Většinou se jedná 45 minutové lekce s tisknutelnými pracovními listy.

Materiály budou postupně přibývat na této stránce během školního roku 2022/23.

Studenti vyjmenují 5 hlavních modelů fungování sociálních sítí a přiřadí k nim konkrétní sociální sítě. Obecně vysvětlí fungování doporučovacích systémů. Uvedou jejich možné pozitivní a negativní dopady na jednotlivce, společnost.

Délka lekce: 2×45 minut
Ročníky: 8. a 9. ročníky ZŠ a střední školy
Obsah: Zdroje pro přípravu (slovníček pojmů), lekce ve struktuře E-U-R, pracovní list
Poslední aktualizace: 01 2023

Děti prozkoumají, kolik rostlin (a v jakém stavu) se ve škole nachází. K jejich rozpoznání využijí aplikaci Pl@ntNet. O rostlinách najdou informace a zhodnotí, zda-li je o rostliny správně postaráno.

Délka lekce: 45 minut
Ročníky: 5.—9. ročník ZŠ
Obsah: Zdroje pro přípravu (slovníček pojmů), lekce ve struktuře E-U-R, pracovní listy
Poslední aktualizace: 10 2022