školení AI dětem

Umělá inteligence
pro dospělé

Milí přátelé,

vítejte na stránkách, na nichž naleznete kompletní obsah našeho více než stokrát prověřeného školení, které jsme testovali ve sborovnách a na konferencích po celé České republice.

Jeho obsah může sloužit jako vodítko pro odvážné učitele a učitelky, kteří se rozhodnou proškolit své kolegy/ně nebo třeba pro rodiče, kteří se chtějí v tématu zorientovat. Je dostupný v licenci CC BY-NC-SA 4.0.

V případě, že si budete chtít objednat naše lektory k vám do sborovny či knihovny, kontaktujte nás.

Školení AI dětem standardně trvá tři hodiny a je rozděleno do tří částí:

První část

Úvodní část je zaměřena na teoretickou rovinu AI: Jak daleko sahá její historie? Co to je a jak funguje strojové učení? Které významné změny tato technologie přináší do našeho světa? Kde všude dnes AI najde své využití? Jaké jsou její právní aspekty? Co je to etická práce s daty a etika umělé inteligence obecně? Jaké jsou největší výzvy, které musí naše společnost v souvislosti s AI zvládnout? A jaké jsou argumenty pro vzdělávání se v této oblasti?

Druhá část

Druhá část představuje konkrétní vzdělávací a metodické materiály, které lze využít ve výuce — metodiky AI v kontextech, příběh William & Meriwether, učebnice Strojové učení pro děti, popularizační materiály a další. Obsahuje pět konkrétních rad, jak zavést AI ve školách systémově a, zajistit tak její férové využívání. Nabídne nové pohledy na to, jak by se měl změnit obsah a forma výuky.

Třetí část

Třetí část je prakticky zaměřená na aplikace umělé inteligence. Najdete zde nejen jejich obecný přehled, ale také konkrétní tipy pro práci s vybranými generativními modely. Například základní, ale i pokročilé techniky promptování (zadávání dotazů) v aplikaci ChatGPT, případně propojení aplikace s jinými externími nástroji. Zde jako podklad slouží stránky gptveskole.cz. Nebo škála přístupů a technik pro generování obrazů v Midjourney.