Iniciativa AI dětem

Obecné podmínky pro konání akcí

které pořádá AI dětem, z.s.

Obecné podmínky pro účastníky kurzů

Účastníci jsou povinni zejména:

Storno podmínky pro účastníky kurzů

Pro případy, že se nemůže účastník zúčastnit kurzu, zavedl AI dětem z.s. následující storno podmínky. Prosíme, abyste nás o zrušení kurzu informovali co nejdříve.

Pro vyloučení pochybností uvádíme, že storno podmínky platí i v případě, že jste se závazně přihlásili na naši akci, ale ještě neuhradili její cenu (v takovém případě máme nárok požadovat po vás částku odpovídající storno podmínkám).

Obecné podmínky pro organizace

Při konání kurzů u organizace nese tato organizace odpovědnost za bezpečnost a zdraví účastníků. Během kurzů konaných u organizace musí být přítomen vždy alespoň jeden zástupce organizace.

Organizace se zavazuje poučit účastníky kurzu o následujících povinnostech:

V případě, že po dohodě s lektorem účastníci pořídí fotografie či jiné obrazové a zvukové záznamy ze vzdělávací akce, nejsou oprávněni tyto záznamy zpřístupňovat či jinak poskytovat třetím osobám, a to úplatně i bezplatně.

Účastníci nejsou oprávněni šířit materiály, které obdrží na kurzu, ke komerčním účelům.

V případě porušení shora uvedených pravidel ze strany účastníků může být organizaci či jednotlivým účastníkům odepřeno právo další účasti na kurzu/pokračování kurzu bez nároku na vrácení ceny kurzu.

Storno podmínky pro organizace

Pro případy zrušení kurzu z vaší strany po uskutečnění jeho objednávky, zavedl AI dětem z.s. následující storno podmínky. Prosíme, abyste nás o zrušení kurzu informovali co nejdříve, i my se na kurz pečlivě připravujeme a budeme rádi, pokud čas nás a našich lektorů bude co nejlépe využit.

Pro vyloučení pochybností uvádíme, že storno podmínky platí i v případě, že jste se závazně přihlásili na naši akci, ale ještě neuhradili její cenu (v takovém případě máme nárok požadovat po vás částku odpovídající storno podmínkám).