Iniciativa AI dětem

Využití generativní AI ve školách

právní pohled

Autor: Mgr. Pavel Kroupa a Mgr. Ondřej Vykoukal, advokátní kancelář KROUPAHELÁN, editorka: Eva Nečasová

Od kdy a za jakých podmínek mohou žáci ve školách samostatně využívat generativní umělou inteligenci? Pohled českého práva přináší Pavel Kroupa a Ondřej Vykoukal z advokátní kanceláře KROUPALIDÉ.

Využití aplikací generativní umělé inteligence

Věková hranice: 13

Souhlas zák. zás.: 13—18

Komu patří obsah: uživateli

Věková hranice bez přihlášení: není

Věková hranice po přihlášení: 18 a více

Komu patří obsah: uživateli

Věková hranice: 18

Komu patří obsah: není zmíněno

Věková hranice: 13

Souhlas zák. zást.: 13—18

Komu patří obsah: uživateli

Pozn: v rozsahu, v jakém měl práva k nahranému obsahu

Věková hranice: 13

Souhlas zák. zást.: 13—18

Komu patří obsah: uživateli

Pozn: v rozsahu, v jakém měl práva k nahranému obsahu

Věková hranice: 18

Komu patří obsah: uživateli

Pozn: Generuje obrázky.

Věková hranice: 13

Souhlas zák. zást.: 13—18

Komu patří obsah: společnosti

Věková hranice: není

Souhlas zák. zást.: 0—15

Komu patří obsah: není zmíněno

Věková hranice: není

Souhlas zák. zást.: 0—15

Komu patří obsah: uživateli

Pozn: Canva se zříká odpovědnosti a naopak si od uživatele zajišťuje licenci k nahranému obsahu.

Věková hranice: 13

Souhlas zák. zást.: 13—15

Komu patří obsah: uživateli

Věková hranice: není

Souhlas zák. zást.: 0—18

Komu patří obsah: není zmíněno

Věková hranice: 18

Komu patří obsah: uživateli

Pozn: Společnost se zříká odpovědnosti za vygenerovaný obsah.

Věková hranice: 16

Souhlas zák. zást.: ne

Komu patří obsah: uživateli

Pozn: Obsah patří uživateli v rozsahu, v jakém měl práva k nahranému obsahu.

Věková hranice: není

Souhlas zák. zást.: 0—13

Komu patří obsah: není zmíněno

Věková hranice: 18

Komu patří obsah: není zmíněno

Naše doporučení k užívání aplikací generativní AI v hodinách

V případě, že žáci ještě nedosáhli požadované věkové hranice, doporučujeme s aplikacemi pracovat skupinově, kdy pedagog ovládá aplikaci, ale dotazy/podněty kladou žáci a žákyně.

Pokud žáci dosáhli požadovaného věku, ale je třeba souhlas zákonného zástupce, níže je mustr ke stažení. V případě, že to není možné jej získat, pracujte skupinově (jako v prvním případě).

Komu patří vygenerovaný obsah

Pokud je to v podmínkách využití uvedeno, tak vygenerovaný obsah patří uživateli.
Uživatel ale bývá povinen uvést, že obsah byl vytvořen prostřednictvím aplikace. Nebývá dovoleno vydávat obsah za své vlastní autorské dílo.

S vlastnictvím obsahu se pojí odpovědnost za obsah.
Důležité je vědět, že se provozovatelé služeb často zříkají jakékoli odpovědnosti za vytvořený obsah. Je na každém uživateli, aby si sám výstupy před jejich publikací zkontroloval.

Zveřejněním výstupu může uživatel zasáhnout do těchto oblastí:
1) Autorská práva — aplikace může generovat výstup i z autorských děl (publikovaných úryvků knih, diplomových prací, básní...).
2) Osobní údaje a ochrana osobnosti — výstupem mohou být i osobní údaje třetích osob.
3) Uvádění nepravdivých informací — výstupy mohou být nepravdivé.
4) Obsah porušující etická pravidla — násilný, nenávistný, šikanózní, rasistický, vulgární, apod.

Před veřejnou publikací jakéhokoli obsahu vygenerovaného v aplikaci ChatGPT je tak potřeba obsah zkontrolovat a ujistit se, že je legální ho zveřejnit a dále používat.

Důležité — uživatel může mít vždy práva k výstupu jen v tom rozsahu, v jakém měl práva ke vstupu. Pokud si člověk nechá upravit cizí fotku nebo text a nemá k takovým úpravám od autora oprávnění (licenci), nemá práva ani k vygenerovanému výstupu.

Příručka Generativní AI vs. právo

V příručce naleznete srozumitelně a čtivě podané odpovědi na otázky:

🖼️ Jaké otázky nebo obrázky můžete zadávat AI ke zpracování.
📣 Jakým způsobem musíte uveřejňovat odpovědi AI.
🤜🏽 Jaká máte práva k vytvořenému výstupu.
🚔 Může vás někdo žalovat za výstup AI, který zveřejníte.