Iniciativa AI dětem

ChatGPT informační a pracovní listy pro děti

pro rozvoj dovedností a etického postoje využívání ChatGPT ve škole

Autorka: Eva Nečasová

Pracovní a informační listy pomohou žákům začít s efektivním (a etickým) využíváním ChatGPT. Zároveň stručně vysvětlí, co ChatGPT je a jaké jsou jeho silné a slabé stránky. Přípravná část pro pedagogy obsahuje soubor doporučení pro využívání ChatGPT v hodinách.