Průvodce
ChatGPT

pro učitele

Mockup v hlavičce byl vygenerován programem Midjourney. Prompt: mockup A4 paper on light grey background

Autorka: Eva Nečasová

V tomto průvodci se dozvíte, jak efektivně začlenit ChatGPT do své výukové praxe a jak maximálně využít jeho možnosti. Obsahuje konkrétní příklady a strategie, které zpracoval Andrew Herft a s jehož laskavým svolením jsme materiál převzali.

Původní koncepce průvodce vycházela z rámce CESE NSW What works best — což je soubor praktických doporučení australské vlády směrem k učitelům. Aby materiál lépe vyhovoval českým potřebám, rozhodli jsme jeho strukturu pozměnit, vypustit část obsahu a naopak některé tipy přidat.

Průvodce přeložila Michaela Petrová z komunity Česko.Digital.
Užitečné komentáře a doporučení poskytl Ondřej Neumajer.
Děkujeme!

Pro další studium doporučujeme také toto video (v češtině):