Iniciativa AI dětem

Průvodce ChatGPT pro učitele

Rozšířená databáze promptů

Autorka: Eva Nečasová

Rozšiřující se kurátorovaná databáze promptů, které mají potenciál usnadnit práci pedagogům a nabídnout žákům a studentům efektivnější způsoby vzdělávání.

V průvodci naleznete praktické prompty pro vytváření vzdělávacích materiálů, automatické hodnocení, jak využívat ChatGPT v hodinách, jak ho mohou používat žáci jako personalizovaného tutora. Ale třeba také prompty pro seberozvoj nebo řízení školy.

Průvodce je kolaborativní projekt, na němž spolupracují pro dobrou věc univerzity, školy, neziskové organizace i jednotlivci. Připojte se k nám a pojďme společně vytvářet kvalitní databázi ověřených promptů pro ChatGPT.

Původní koncepce průvodce vycházela z Průvodce ChatGPT pro učitele autora Adrewa Herfta. Ten přeložila Michaela Petrová z komunity Česko.Digital a užitečné komentáře a doporučení poskytl Ondřej Neumajer.
Děkujeme!