Iniciativa AI dětem

Zkrácený kurz pro dospělé

Umělá inteligence v kontextu našeho světa

Milí přátelé,

vítejte ve zkráceném kurzu AI dětem. Je zaměřen na teoretickou rovinu umělé inteligence: Jak daleko sahá její historie? Co to je a jak funguje strojové učení? Které významné změny tato technologie přináší do našeho světa? Kde všude dnes AI najde své využití? Ale také jaké jsou výzvy, se kterými se musí naše společnost vyrovnat. Co je to deepfake a jak je rozpoznat.

Co je to vlastně umělá inteligence

Roboti hrají fotbal!

Podívejte se na video s roboty hrajícími fotbal a zkuste zodpovědět následující otázky:

Co všechno musí roboti znát, aby mohli hrát fotbal?

Co musí vnímat, aby se dokázali orientovat na hřišti?

Jak se to naučili?

Umělá inteligence a její metoda, která se nazývá strojové učení, přináší zásadní změnu ve způsobu, jakým vytváříme stroje a programy. Místo toho, abychom jim přesně popisovali nějaký postup, ukážeme jim velké množství příkladů, ze kterých se samy naučí, jak vykonávat konkrétní úlohy.

Takže pokud bychom bychom se snažili napsat algoritmus (přesný postup), který by popisoval všechny situace na hřišti a jak na ně mají roboti reagovat, bylo by to velmi zdlouhavé, ne-li nemožné. A tak místo toho vytvoříme pro roboty program, který je schopen se z mnoha příkladů — například velkého množství videí, jak lidé hrají fotbal — naučit hrát sám.

Roboti běží závod na 100 metrů!

Stroje se ale nemusí učit pouze tím, že jim ukážeme příklady. Mohou se také učit sami metodou pokus/omyl. A potřebují k tomu mnoho a mnoho pokusů (a zejména omylů). Podívejte se na následující simulaci:

Takto se ale roboti učí také například chodit.

Umělá inteligence je počítačový program a vědní obor

Přestože je termín umělá inteligence v poslední době často skloňován, lidé se neshodují v tom, co přesně znamená. Ani samotná definice vlastně není ustálená. Jedna z možných variant zní takto: program, který simuluje lidské myšlení a akce.

Umělá inteligence je zároveň také vědecký obor s počátky sahajícími do první poloviny 20. století. Jeho důležitým přínosem je, že se inteligentním systémům snaží nejen porozumět, ale zejména je tvořit.

Umělá inteligence má obvykle formu počítačového programu a slouží k řešení úloh, k nimž byl dříve potřeba značný lidský intelekt, a byly tedy doménou lidí (nebo v některých případech zvířat).

Chování člověka i dalších inteligentních živočichů systémy umělé inteligence často napodobují, a vcelku běžně tedy mívají schopnost vnímat, učit a přizpůsobovat se. Důležité je, že nemusí jít o roboty, jak si lidé často myslí — systémy umělé inteligence si ke svému fungování ve většině případů vystačí s počítačem.

Stručná historie umělé inteligence

Za méně než sto let se umělá inteligence proměnila z okrajové disciplíny teoretické matematiky v něco, s čím se každodenně setkávají miliony lidí po celém světě. Proklikněte se na časovou osu a podívejte se na nejdůležitější milníky vývoje umělé inteligence. Představí momenty, kdy se stroje naučily komunikovat, vnímat své okolí, samostatně se pohybovat nebo překonat člověka v řešení nejrůznějších problémů.

Kde všude nám dnes AI slouží

Dokázali byste identifikovat, kde se s AI denně setkáváme?

Umělá inteligence je v současném světě velkým přínosem v mnoha oblastech.

 1. Pomáhá analyzovat rentgenové a další snímky a identifikovat známky onemocnění, které mohou být pro lidské oko obtížně rozpoznatelné.
 2. Dokáže vyhodnocovat zdravotní údaje pacientů a predikovat riziko onemocnění.
 3. Na základě genetických informací může AI doporučit léčebné plány šité pacientům na míru.
 4. Chirurgičtí roboti řízení AI mohou provádět složité operace s větší přesností.
 5. AI pomáhá i s administrativou a zjednodušuje konverzace mezi pacientem a zdravotnickým personálem jako osobní asistent.
 1. AI může analyzovat různé věci, jako provoz, počasí a stav vozidla, aby navrhla nejefektivnější trasu.
 2. Systémy AI mohou na základě sledování předpovídat, kdy vozidlo potřebuje údržbu.
 3. Roboti řízení AI mohou automatizovat procesy balení a vykládání.
 1. AI může optimalizovat spotřebu energie v budovách a domácnostech.
 2. V zemědělství mohou systémy AI monitorovat a analyzovat půdní data, aby rostliny dostávaly přesné množství vody a živin, které potřebují.
 3. S pomocí dronů a senzorů může AI monitorovat pole a aplikovat hnojiva a pesticidy pouze tam, kde je to nezbytné, což šetří suroviny a snižuje environmentální dopad.
 4. Z dat získaných pomocí senzorů může AI sledovat spotřebu vody v reálném čase a upozornit, pokud je nadměrná.
 5. AI může analyzovat výrobní procesy a určit oblasti, kde je možné šetřit surovinami a energií.
 6. Pomocí AI lze automatizovat třídění odpadu a optimalizovat logistiku jeho sběru.
 1. Výroba: AI může monitorovat a řídit výrobní linky, aby se minimalizovaly chyby a zvyšovala efektivita.
 2. Finance: Systémy AI mohou vyhodnocovat transakční data a detekovat podvodné aktivity.
 3. Věda a výzkum: AI může pomáhat vědcům analyzovat velké množství dat a provádět složité simulace.
 4. Vzdělávání: AI může personalizovat učební plány na základě individuálních potřeb a výsledků.
 5. Městské plánování a infrastruktura: AI může pomoci městům sledovat provoz na silnicích nebo plánovat stavby.

Umělá inteligence je systém, který se rozhoduje

Zkuste se vcítit do rozhodovacího systému samořídícího auta. Vozovka je mokrá, jedete rychlostí 50 km/h, vezete tři pasažéry a do cesty vám skočí člověk honící míč. Když strhnete volant, narazíte do stromu a ohrozíte pasažéry. Když pojedete rovně, vážně zraníte běžce. Jak se rozhodnete?

Nejen autonomní auta, ale všechny inteligentní systémy dělají mnoho rozhodnutí. Úkolem nás lidí je vytvořit tyto systémy tak, aby se rozhodovaly co nejlépe. Zároveň je zřejmé, že jsou potřeba jiné instrukce například pro domácího robota a jiné pro autonomní dron, který hlídá hranice znepřátelených států.

Umělá inteligence je systém, který vytváří nové věci

Generativní umělá inteligence mění svět

V současné době existují programy umělé inteligence, které dokáží na základě mnoha příkladů vytvářet nové věci. Mohou to být texty, obrázky vypadající fotografie nebo ilustrace, videa, audio (například hlas, hudbu...) nebo dokonce 3D objekty.

Znamená to, že doslova každý může pomocí těchto nástrojů generovat obsah, který bylo předtím velmi náročné (ne-li nemožné) vytvořit. Podívejme se tedy věc podrobněji.

AI vytváří nebo analyzuje texty

Chatboti jsou programy, které byly trénovány na obrovském množství textu a na základě toho se naučily analyzovat nebo generovat texty nové. Co myslíte, byl následující text vytvořen člověkem nebo chatbotem?

Texty generované chatbotem mohou znít překvapivě lidsky, avšak někdy v nich chybí hloubka. Přemýšlíte, zda by mohl být tento odstavec produktem člověka nebo stroje? Analyzujte pečlivě a rozhodněte, kdo je skutečným autorem.

Tento text skutečně vygeneroval chatbot. Zadání znělo: „Vytvoř krátký odstavec textu, který má zmást čitatele. Ten má rozhodnout, zda ho vytvořil chatbot nebo člověk.“ Popovídat si s chatbotem můžete i vy sami — a to naprosto o čemkoliv. Poradí vám v situacích, kdy si nevíte rady. Vyzkoušejte to! Můžete se třeba zeptat na následující:

AI vytváří obrázky

Programy umělé inteligence dokáží také generovat obrázky, které mohou být nerozeznatelné od těch, které vytvořili lidé. Zahrajte si hru — klikněte na následující tlačítko a vyberte tvář, o které si myslíte, že je skutečná.

Těžké, že? Můžete si všímat detailů jako zvláštní zuby, oči, pozadí apod. Programy, které generují takové obrázky, jsou dostupné každému. A tak si kdokoliv může vygenerovat například obrázek (deepfake) papeže Františka v péřové bundě.

Zdroj: Reddit

Nebo deepfake Donalda Trumpa objímajícího afroamerické voliče.

Zdroj: BBC

Obrázky generované programy umělé inteligence jsou často nerozpoznatelné od skutečných. Proto je třeba vždy o věcech uvažovat v kontextu a ověřovat.

Skutečně by papež František oblékl takto péřovku? Objímal by Donald Trump afroamerické voliče? Najdete-li na internetu fotografii, která vám přijde zvláštní, můžete si dohledat její původ. To se dělá jednoduše:

Co je to deepfake

Deepfake je technologie využívající umělou inteligenci k vytváření nebo upravování videí, obrázků nebo audio nahrávek tak, aby vypadaly a zněly autenticky, přestože jsou zmanipulované. Deepfake obvykle nahradí tvář nebo hlas jiné osoby ve videu, obrázku či audiozáznamu, čímž se dosáhne věrohodné imitace.

AI vytváří videa

Kvalita generování videí pomocí umělé inteligence se zvyšuje s neuvěřitelnou rychlostí. Velký poprask způsobil program Sora, který dokáže generovat videa ve vysoké vizuální kvalitě. Podívejte se na ukázky.

Jinou kategorií jsou ovšem falešná videa (deepfakes). Podívejte se na reportáž iDnes.cz:

Zdroj: iDnes

Falešné video s Václavem Klausem, který varuje před klimatickou změnou:

Videa generovaná programy umělé inteligence jsou stejně jako obrázky často nerozpoznatelné od skutečných. Proto je třeba vždy o věcech uvažovat v kontextu.

Tato technologie ale není jen negativní. Přináší velké možnosti například do světa zábavního průmyslu nebo vzdělávání. Podívejte se, jak byl pomocí ní předělán klip Weapon of Choice.

AI vytváří audio

Stejně jako obrázky nebo video, AI zvládne generovat hlas nebo třeba hudbu. Můžete si to sami vyzkoušet. Přejděte do aplikace Narakeet, napište do textového políčka, co má program převést do hlasu a stiskněte tlačítko „Create audio“.

Podobně vám také může zavolat program Bland AI. Stačí zadat vaše jméno, telefon a kde pracujete. Za pár vteřin už si můžete povídat s chatbotem.

Programy umělé inteligence dokáži také generovat nebo upravovat hudební nahrávky. Poslechněte si skladbu, v níž Johny Cash zpívá Barbie Girl od skupiny Aqua.

Jak poznat deepfake

Rozpoznat deepfakes může být velmi náročné. Máme pro vás tři tipy, které vám mohou pomoci:

Jak můžete využít umělou inteligenci vy

Snadno překládejte do všech možných jazyků

Programy umělé inteligence vám mohou pomoci s překlady do téměř všech jazyků a to i v reálném čase. Máte-li chytrý telefon, nainstalujte si aplikaci Překladač Google.

Vyhledávejte pomocí fotografií, čtěte a překládejte rovnou z obrázků

Pokud máte chytrý telefon, můžete využít aplikaci Google Lens. Stačí ji spustit a namířit fotoaparát na cokoliv kolem vás. Aplikace vám přečte, případně přeloží a přečte texty, které vyfotíte. Nebo také vyhledá podobné obrázky na internetu.

Poraďte se s chatbotem

Popovídat si s chatbotem můžete naprosto o čemkoliv. Poradí vám v situacích, kdy si nevíte rady. Vyzkoušejte to! Můžete se třeba zeptat na následující:

Rozpoznejte rostlinu nebo třeba ptačí zpěv

V chytrém telefonu můžete jít na stránky aplikace Pl@ntNet, která rozpoznává rostliny. Stačí ji vyfotit. Ptačí zpěv rozpozná aplikace BirdNet.

Doražte na místo určení vždy včas

Díky aplikacím jako Navigace Google nebo Microsoft Waze, které také využívají umělou inteligenci, usnadníte plánování cesty kamkoliv po světě.

Zeptejte se na počasí

Nejen aplikace Meteoradar předpovídá docela spolehlivě počasí.

Vygenerujte si obrázek pro radost

Generovat obrázky můžete zdarma například v aplikaci Dream AI.

Děkujeme!

Doufáme, že pro vás byl náš krátký kurz přínosem!