školení AI dětem — část II.

Jak přinést AI do školních lavic

Vítejte ve druhé části školení,

která představuje konkrétní vzdělávací a metodické materiály, jež lze využít ve výuce — metodiky AI v kontextech, příběh William & Meriwether, učebnici Strojové učení pro děti, popularizační materiály a další. Obsahuje pět konkrétních rad, jak zavést AI ve školách systémově, a zajistit tak její férové využívání. Nabídne nové pohledy na to, jak by se měl změnit obsah a forma výuky.

AI v hodinách informatiky

William & Meriwether

William & Meriwether je interaktivní příběh pro pochopení základů umělé inteligence a strojového učení. Doporučujeme ho využít jako úvod do oblasti AI ve třídách.

Příběh byl testován na 650 dětech ve 4.—9. třídách, nicméně pedagogům doporučujeme provádět ho se staršími dětmi — od 6. ročníků ZŠ (mezi dětmi nejsou takové rozdíly v dovednostech). Časová dotace jsou 3 vyučovací hodiny.

K příběhu vznikl také webinář.

Ještě než ho budete s dětmi provádět v hodinách, výrazně doporučujeme projít si příběh a také přiložené metodické materiály.

Víme, že pedagogové šetří každou chvilku. Proto i naše metodické materiály koncipujeme tak, aby sloužily nejen k přípravě na hodinu, ale zároveň vzdělávaly. Jsou v nich tedy jednoduše vysvětlené všechny pojmy.

Příběh má čtyři vzdělávací cíle:

1) Žáci a žákyně uvedou konkrétní příklady dat.

2) Popíší zařízení, která slouží k jejich sběru.

3) Definují pojem strojové učení s učitelem.

4) Vysvětlí pojem předpojatost.

AI v hodinách informatiky

Učebnice Strojové učení pro děti

Praktická, projektově založená učebnice, která dětem pomůže porozumět, co to je a jak funguje strojové učení. Obsahuje 13 projektů, v nichž si děti natrénují modely strojového učení a rovnou si vyzkouší jejich využití na programovací platformě Scratch.

Učebnice slouží dětem od 12 let a využívá stejnojmenné prostředí Machine Learning for Kids, které je bezplatné.

K učebnici vznikl webinář.

Učebnici koupíte ve většině knihkupectví v ČR a některých knihkupectvích v SR. Objednat ji můžete také v e-shopu AI dětem za cenu 420 Kč. Školy a knihovny mají slevu 25 %.

digitální kompetence

Metodiky AI v kontextech

Kompletní plány vyučovacích bloků připravených většinou ve struktuře E-U-R, díky nimž se žáci a žačky seznámí s možnostmi využití AI v různých všeobecně vzdělávacích předmětech 1. nebo 2. stupně ZŠ (s přesahem na SŠ).

Metodické materiály vytváříme pomocí kompetenčního modelu, který jsme převzali z korejského kurikula umělé inteligence pro základní školy.

projektová výuka

Projekty s umělou inteligencí​

Můžete s dětmi vyzkoušet také pár projektů.

Děti si vyzkouší natrénovat model strojového učení v aplikaci Teachable Machine nebo LandingLens.

Jednoduchý návod na tvorbu mluvícího avatara, vytvořeného umělou inteligencí. Navažte metodikou na téma deepfakes.

304 krabiček od sirek, které se dokáží naučit hrát piškvorky 3×3 tak, že je nelze porazit. Boží.

Tipy na aktivity, aplikace a hry do výuky

Vyzkoušejte aktivity nebo aplikace využívající AI, které se hodí do výuky.

Nástroj, který jednoduše animuje kresbičky postav. Vznikla k němu také metodika do výtvarky.

Děti dle zadání kreslí různé věci a Quick Draw se snaží rozpoznat, co to je. Hodí se např. do angličtiny.

Děti hravě a intuitivně vytváří hudbu z běžných zvuků, které třídila AI.

Audiovizuální mapa více než 14 tis. druhů ptáků, které třídila AI. Například do přírodopisu.

Interaktivní hudební experiment, díky němuž se děti mohou seznámit se smyčcovými nástroji.

Další interaktivní hudební experiment, tentokrát pro seznámení se s operou.

Jednoduché rozhraní pro trénování modelů strojového učení — obrázky, zvuky a pózy.

Další rozhraní pro trénování modelů strojového učení — texty, obrázky, zvuky a čísla.​

Tento nástroj umožní Micro:bitu využívat webovou kameru k rozpoznávání obrázků.

Základy strojového učení s učitelem představí online hra AI for Oceans. Vhodné i pro 1. stupeň.

Pro Minecraft Education Edition existuje lekce vysvětlující strojové učení a uplatnění AI v reálném světě.

Děti si zahrají na samořiditelná auta a musí rozhodnout, jak se zachovají v různých dopravních situacích.

Jak zavést AI ve školách systémově

Děti budou díky AI podvádět.

Toto je v posledních několika měsících často skloňovaná věta ve sborovnách. Asi nikoho nepřekvapí, že my v AI dětem to vnímáme jinak. Když se to vezme za správný konec, AI může v oblasti vzdělávání přinést v první řadě pozitiva. Jaká?

AI dokáže mít roli personalizovaného tutora pro děti (už nyní — např. skrze ChatGPT). Rozvíjí je na jejich úrovni a v oblastech, které je zajímají. Dokáže vytvářet vzdělávací obsah na míru.

Generativní AI může vytvářet vzdělávací materiály, jako jsou například pracovní listy, otázky a odpovědi, kvízy, ilustrace, interaktivní hry a další. To může pedagogům ušetřit čas a umožnit jim přizpůsobit materiály potřebám konkrétní třídy nebo jednotlivých studentů.

AI dokáže automaticky vyhodnocovat práci žáků a pedagogům nabízet již hotové hodnocení ke korekci.

AI otevírá nové možnosti gamifikace ve vzdělávání. 

Zakazovat generativní AI ve školách?

Podívejme se na to systematicky. Zde je tabulka udržitelnosti různých přístupů ke generativní umělé inteligenci (GAI) v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu. Životaschopnost je znázorněna pomocí semaforu.

Tabulku jsme převzali z tohoto článku Jasona Lodge, proděkana a docenta pedagogické psychologie na univerzitě v Queenslandu.

Jak využít AI ve školách tak, aby byla přínosem?

Připravili jsme 5 konkrétních doporučení, o kterých si myslíme, že mají potenciál ve školách pomoci.

1

Stanovte si pravidla.

Stanovte si pravidla pro využívání AI ve škole. Ale vytvářejte je společně — nejen vedení školy a pedagogové. Nechte děti, aby se podílely na jejich tvorbě, a pokuste se je nastavit tak, aby vyhovovaly většině.

Proč? Děti chtějí objevovat a můžete se vsadit, že budou AI používat. Když jim nebudeme naslouchat a AI zakážeme, půjdeme proti jejich přirozenosti. Tohle není způsob, jak budovat prostředí důvěry ve třídách — což by si pravděpodobně většina z nás přála.

Při tvorbě pravidel se můžete inspirovat kvalitním dokumentem Doporučení pro využívání AI ve školách od Národního pedagogického institutu.

2

Vzdělávejte se a využívejte kvalitní nástroje.

Absolvujte kvalitní školení, které vás uvede do problematiky AI. Není to nic složitého!

Vyberte si jeden/dva nástroje, které vám mohou pomoci ve vaší práci, a zkoušejte s nimi pracovat. Pokud vám některý nevyhovuje, vyzkoušejte jiný.

3

Uvažujte nad zadáním.

Protože je tak snadné během chvilky vygenerovat velmi dobře znějící text nebo úžasně vypadající obrazy (a v budoucnu vlastně cokoliv včetně videí, hudby, 3D objektů atd…), je třeba zamýšlet se nad tím, jaké zadáváme úkoly nebo jaké aktivity pro děti vymýšlíme.

Pokuste se vymýšlet taková zadání, která podporují kreativitu a kreativní využití technologií, a hlavně — kombinujte různé výstupy.

Můžete zadat například úlohu: Aktivitu vypracuj pomocí ChatGPT, vyzkoušej dvě různá zadání a následně na oba vygenerované texty napiš kritické posouzení.

4

Definujte jasná kritéria.

Jasně uvádějte, zda děti mohou, či nemohou využít aplikace umělé inteligence. Případně definujte, na které konkrétní části je smí využít. A co je důležité — vysvětlujte proč. Protože odpověď na otázku „Proč?“ vám zároveň poskytne záruku, že úkol dává smysl.

Příklad: Osnovu vypracuj pomocí ChatGPT, jednotlivé body dle knihy.

Nebo: Na vypracování tohoto úkolu nevyužívej ChatGPT, protože slouží k tomu, aby sis látku zapamatoval/a.

5

Klaďte důraz na porozumění.

Jak zní vaše odpověď na otázku: „Umíte si představit, že byste ohodnotili na výbornou práci, která byla kompletně vygenerovaná AI?“

Získat kvalitní výstupy z AI generativních aplikací vždy neznamená zjednodušit si práci. Je třeba mít vizi, vědět, jak má výsledek vypadat. A pak s aplikacemi umět správně komunikovat, a to vyžaduje specifické znalosti a dovednosti.

Takový výstup je třeba také kriticky posoudit, porozumět mu. Měli bychom po dětech chtít takový výstup umět interpretovat a ideálně s ním dále pracovat.

Pracovní listy ChatGPT pro děti jsou koncipovány tak, aby edukovaly, že copy/paste nestačí, že je třeba uvádět ChatGPT jako zdroj a také rozvíjet dovednosti využívání aplikace.

Generativní AI a právní aspekty jejího využívání

Využívání aplikace ChatGPT nebo DALL-E ve školách:

Dle podmínek užití společnosti OpenAI (provozovatel ChatGPT a DALL-E) mohou aplikace využívat děti až od 13 let. Potřebují k tomu však souhlas zákonného zástupce, typicky rodiče.
Děti mladší 13 let nemohou aplikace samostatně používat, i kdyby měly souhlas rodičů.
Studentům starším 18 let v jeho využití nic nebrání.

V podmínkách užití je výslovně uvedeno, že veškerý vygenerovaný obsah patří uživateli. Uživatel je ale povinen vždy uvést, že obsah byl vytvořen prostřednictvím ChatGPT nebo DALL-E. Není dovolené vydávat obsah z ChatGPT nebo DALL-E za své vlastní autorské dílo.

Důležité je vědět, že OpenAI se zříká jakékoli odpovědnosti za vytvořený obsah. Je na každém uživateli, aby si sám výstupy před jejich publikací zkontroloval.

Využití aplikace Midjourney:

Dle podmínek užití společnosti Midjourney mohou aplikaci využívat děti od 13 let. Aplikace funguje v prostředí sociální sítě Discord. Také využití této sociální sítě je podmíněno dosažením 13 let. 

Máte-li zaplacené měsíční členství, veškerý obsah, který vygenerujete v aplikaci Midjourney, patří vám. Ostatní uživatelé ale mohou vámi vygenerovaný obsah remixovat, upscalovat a dále využívat. Používáním služby také udělujete společnosti Midjourney trvalou a bezplatnou licenci na vámi vygenerovaný obsah.

Další aplikace:

Využití této služby je podmíněno dosažením 18 let.

Pro využívání služeb společnosti Microsoft musíte mít účet Microsoft. K jeho založení je nutné být starší 13 let. 

Dle podmínek pro využívání této služby musíte být starší 13 let. Od 13 do 18 let je třeba mít souhlas zákonného zástupce. 

Obsah patří uživateli, je možné ho komerčně využít.

Příručka Generativní AI vs. právo od společnosti KROUPAHELÁN

V příručce naleznete srozumitelně podané odpovědi na otázky:

Jaké otázky nebo obrázky můžete zadávat AI ke zpracování?
Jakým způsobem musíte uveřejňovat odpovědi AI?
Jaká máte práva k vytvořenému výstupu?
Může vás někdo žalovat za výstup AI, který zveřejníte?

Toto je konec části jak přinést AI do školních lavic!